Професор Сергій Сітько

Квантова медицина:

без ліків, без болю, без ускладнень.

Квантова медицина базується на відкритті природи життя на фундаментальному рівні, тобто: окрім того, що можна побачити неозброєним оком або за допомогою мікроскопа, в живому організмі є те, що в звичайних умовах «бачити» неможливо, так званий електромагнітний каркас людини, який існує в міліметровому діапазоні електромагнітних хвиль. Цей каркас утворюється на чотирнадцятому тижні розвитку ембріона, коли виникає спонтанне порушення симетрії, внаслідок чого по тілу йдуть і доходять до кінчиків пальців рук та ніг електромагнітні хвилі. Інтерференційна картина прямих і відбитих від нігтів електромагнітних хвиль візуально проявляється в папілярних візерунках, структура яких зберігається на все життя, внаслідок чого відбитки пальців є унікальними для кожного з індивідів. Це детектори дифракційних спектрометрів – єдиний вид спектрометрів, що сприймають паралельні коди. Органи тіла людини формуються та функціонують у відповідності з електромагнітним каркасом. Квантова медицина спрямована на ліквідацію метастабільних станів цього каркасу методами, які відпрацьовані в інших галузях фундаментальної фізики.

Квантова медицина ґрунтована на уявленнях нового напряму в природознавстві, яке дістало назву фізика живого. Відповідно до цих уявлень реалізація спадкової інформації організму, тобто його становлення і постійна підтримка функціонування, здійснюється шляхом створення його проміжної структури, електромагнітного каркасу, "креслень", по яких будується тіло. Цей каркас дуже стійкий, бо є когерентним полем лазерного типу в міліметровому діапазоні електромагнітних хвиль

Тому в звичайних ситуаціях не вимагається зовнішнє втручання; організм самовідновлюється, звіряючись з каркасом при пораненнях, переломах і так далі. Якщо ж з деяких причин сталася деформація каркасу, то ця деформація реалізовується і на рівні тіла, тобто людина хворітиме, і ніякі зовнішні втручання ("лікування") не мають сенсу.

Деформація каркасу відбувається на квантово-механічному рівні, і для відновлення здоров'я потрібно відновити симетрію каркасу. Цим і займається квантова медицина, використовуючи технології, розроблені в інших галузях фундаментальної фізики. При цьому інтенсивність зовнішньої дії в сотні мільярдів разів менша, ніж все, що досі використовувалося в медицині. Це, з одного боку, забезпечує стовідсоткову гарантію відсутності небажаних побічних ефектів, але, з іншого боку, пред'являє високі вимоги до використовуваної апаратури, за допомогою якої має здійснюватися регулярний контроль приладів квантової медицини. Такою апаратурою обладнаний Центр фізики живого при Міжнародному благодійному фонді Сергія Сітька. Адресу центру, а також телефони, за якими можна записатися на консультацію професора та подальшу корекцію свого електромагнітного каркасу можна знайти на цьому сайті у рубриці «Контакти».

Термін «квантова медицина» було введено в 1994 році (див. Ситько С.П., Мкртчян Л.Н. «Введение в квантовую медицину»», Киев: «Паттерн», 1994) як реалізація фундаментальних уявлень квантової фізики живого.

Пріоритет:

Андреев Е.А., Белый М.У., Ситько С.П. Проявление собственных характеристических частот человеческого организма. – Заявка на открытие №32-ОТ- 10609 от 22 мая 1982 года в Комитет по делам изобретений и открытий СССР.

Андреєв Є.О., Білий М.У., Сітько С.П. Проявлення власних характеристичних частот організму людини. // Доповіді Академії наук УРСР Серія Б. 1984, №10. с.56-59.

С.П.Сітько «Спосіб мікрохвильової резонансної терапії С.П.Сітька». Патент України №2615 від 15.03.1994.

С.П.Ситько «Способ С.П.Ситько микроволновой резонансной терапии» Патент Российской Федерации №2053757 от 10.02.1996г.

S.P. Sitko “Microwave Resonance Therapy” US Patent N 5.507.791 April 16, 1996.

Відповіді професора С.П.Сітька на типові питання про квантову медицину.